Dydaktyka

Semestr letni 2018

W semestrze letnim 2018 nie prowadzę żadnych zajęć dydaktycznych.

Semestr zimowy 2017

 • DSOP LI0 – Systemy operacyjne
 • ZSOP LI0 – Systemy operacyjne
 • ZWIN LI0 – Wstęp do informatyki

Semestr letni 2017

 • ZALS LI0 – Algorytmy szeregowania zadań
 • ZPOB LI0 – Programowanie obiektowe

Semestr zimowy 2016

 • DSOP LI0 – Systemy operacyjne
  Wyniki ankiet studenckich
 • ZASD LI0 – Algorytmy i struktury danych
 • ZTWE UN0 – Technologie webowe

Semestr letni 2016

 • ZARW LI0 – Aplikacje responsywne
 • ZPOB LI0 – Programowanie obiektowe

Semestr zimowy 2015