Home

Bartłomiej Przybylski, MSc, MBA (CV)
Department of Algorithmics and Numerical Methods

Faculty of Mathematics and Computer Science
Adam Mickiewicz University in Poznan
ul. Umultowska 87, 61-614 Poznan, Poland

Konsultacje:
wtorki, 11:30-12:30
piątki, 13:45-14:45

pokój B4-4
tel. +48 61 829 5330

ORCID: 0000-0001-8283-7872
E-mail: bap@amu.edu.pl (certyfikat podpisu cyfrowego)

Podoba Ci się ta skórka?